• نویسنده : محمدی سرگروه آمادگی دفاعی
  • تاریخ : 10:29 - شنبه دهم دی ۱۳۹۰

طرح درس آمادگی دفاعی

مشحصات کلی

ماده درسی :آمادگی دفاعی   صفحات :22تا26   کلاس :دوم    تاریخ اجرا:  /9/90

دبیرستان :شیخ فضل اله نوری نام معلم :               

اهداف کلی درسی

 

ورفتاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از پایان آموزش از دانش آموزان انتظار می رودبتوانند:

مفهوم دفاع در برابر حملات ش.م.ررادرک کنند(کلی درسی).سلاح های شیمیایی را تعریف کنند(درک وفهم )با حالات موادشیمیایی آشنا شوند(کلی درسی).حالات مواد شیمیایی رانام ببرند(دانشی).راه های ورود عوامل شیمیایی را به بدن توضیح دهند(شناختی،ارزشیابی).حالات موادشیمیایی را مقایسه کنند وتفاوت های آنها را توضیح دهند(شناختی ،تجزیه وتحلیل).بااصطلات عوامل شیمیایی آشنا شوند (کلی درسی).اصطلات عوامل شیمیایی را تعریف کنند(درک وفهم).مشخصات عامل اعصاب رااز دیگر عوامل تشخیص دهند(شناختی ،کاربردی).تفاوت های ویا شباهت های عامل اعصاب را با دیگر عوامل از یک دیگر جدا سازند وتشخیص دهند(ترکیب).اقدامات عمومی واختصاصی برای مقابله با عامل اعصاب بررسی کنندوتوضیح دهند(شناختی ،ارزشیابی)با وسایل حفاظت (ش.م.ر)آشنا شوندونام ببرند(کلی،درسی،دانشی). به یادگیری بیشتر دراین زمینه علاقه مند شوند.(کلی عاطفی).

 

 

روش تدریس

بارش مغزی،توضیحی ،تدریس مبتنی برIT دعوت از یک جانباز شیمیایی به کلاس ،بازدید از مراکز جانبازان شیمیایی

   

رسانه های آموزشی

تخته سیاه ،گچ ،کتاب درسی،تصاویر،جزوه های آموزشی ،استفاده از CD مربوط

قبل از شروع درس

سلام واحوالپرسیوحضور وغیاب ،بررسی تکالیف ،دقت در وضع جسمی وروحی دانش آموزان

 

 

تعیین رفتار ورودی

1-دانش آموزان باید با فهم دفاع در برابر حملات ش.م.رآشنا شوند

2-دانش آموزان سلاح های شیمیایی را در حد دانش خود تعریف کنند.  

 

 

ارزشیابی تشخیصی

مفهوم سلاح های شیمیایی را در یک یا دو جله توضیح دهند.

مواد شیمیایی چه حالاتی دارند؟ به نظر شما مواد شیمیایی چگونه می توانند به بدن وارد شوند؟

چه کارهایی را می توانیم برای مقابله انجام دهیم؟

 

 

فعالیت های آموزشی

فعالیت های معلم

فعالیت های دانش آموزان

 

آماده سازی وایجاد انگیزه

1-طرح سوال ونشان دادن تصاویری از اثرات

موادشیمیایی برروی بدن

2- طرح سوال هایی نظیر سلاح های شیمیایی چیست؟وچه اثراتی بر روی بدن افراد دارد؟گازهای شیمیایی برای اولین بار در چه سال هلیی به کار رفت؟وچه کشورهایی از آن استفاده کردند؟

3- ایجاد بحث وچالشی در کلاس درس

4-هدایت بحث وپاسخ به سوال های دانش آموزان با ارائه ی دلیل ومنطق

1-بحث در مورد تصاویر داده شده

2-پاسخ به سوال های طرح شده

3-اظهار نظر وبحث در مورد پاسخ های داده شده به صورت منطقی

4-توجه به بحث های همه ی دانش آموزان

 

 

ارائه ی درس

1-توضیح در مورد گازهای شیمیایی

2-توضیح در مورد تعریف سلاح های شیمیایی 

3-شناختن حالات مواد شیمیایی

4- شناختن راه های عوامل شیمیایی به بدن

5-شناخت وسایل حفاظت از ش.م.ر

6- توضیح در باره ی اصطلات شیمیایی

7-آشنایی با انواع مواد شیمیایی برحسب نوع ونحوه ی شکل آن ها

8-شناختن عامل اعصاب ومشخصات وعلائم وروش مقابله با آن

9-سوال از دانش آموزان در مورد تعریف از مباحث ذکر شده.

1-گوش دادن وتوجه به مطالب

2-پاسخ دادن واظهار نظر در مورد مباحث درس

3- بحث در مورد دیدگاه جمهوری اسلامی درباره استفاده از سلاح های شیمیایی ونتیجه گیری از آن

4- مشارکت در بحث ونقد وبررسی اظهارات همکلاسی های خود.

5- مطالعه ی منابع غیر درسی

طرح سوال ومشخص کردن موضع نهایی خود در کلاس

 

جمع بندی ونتیجه گیری

1-بیان فشرده ی مباحث مطرح شده

2-جمع بندی بحث های دانش آموزان

3-اظهار نظر درباره ی دیدگاه های دانش آموزان ومطالب کتاب

1-بیان خلاصه ی بحث ها

2-بیان مواضع خود در زمینه ی بحث مورد نظر

 

ارزشیابی پایانی درس

1-از بحث استفاده ی صدام از سلاح های شیمیایی در جنگ وهشت سال دفاع مقدس چه نکاتی را در می یابیم؟

2-اهداف کشورهایی که در دادن سلاح های شیمیایی به صدام کمک می کردندچه بود؟

3-وظیفه ی ما در بابر اهداف شوم دشمنان اسلام در این برهه از زمان چیست؟

4-برداشت کلی خود را از درس درسه ،چهار سطر توضیح دهید؟

 

 

 

پاسخ به سوالات مطرح شده

 

فعالیت های تکمیلی

1-درس مورد نظر را مطالعه کنندوسوالاتی را از داخل درس طراحی کنند

2-به منابع وکتب گوناگون دراین زمینه مراجعه کنندوپساز تحقیق مقاله ای بنویسند.

1-مطالعه ی کتب مختلف دراین زمینه طراحی سوالات از درس وپاسخ به آن ها در منزل

2-مطالعه ی منابع غیر درسی

 


دسته بندی :آخرین مطالب

» به بهانه دهه مبارک فجر. ( چهارشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۴ )
» چرا روز دهم محرم عاشورا نام گرفت؟ ( شنبه دوم آبان ۱۳۹۴ )
» ارسال مطالب خواندنی جهت درج در مجله الکتونیکی دبیر خانه ( چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۲ )
» گزارش گردهمایی گروه آمادگی دفاعی استان اصفهان ( جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲ )
» شیوه نامه ی انخاب روش تدریس برتر استانی ( چهارشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۲ )
» استراتژی مقابله با تهدید تحدید نسل ( چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۲ )
» تصاویر زنان در هشت سال دفاع مقدس ( چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۹۲ )
» دانلود نمونه سوال ( چهارشنبه چهارم دی ۱۳۹۲ )
» نمونه سوالات تشریحی از کتاب آمادگی دفاعی پایه ی دوم متوسطه سال 93-92 ( چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ )
» نمونه سوالات صحیح وغلط از کتاب دوم متوسطه سال تحصیلی 93-92 ( چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ )
» گرامیداشت روز بسیج دانش آموزی ( پنجشنبه نهم آبان ۱۳۹۲ )
» دستور العمل اجرای فعالیت های تجمیعی درس آمادگی دفاعی (93-92) ( پنجشنبه نهم آبان ۱۳۹۲ )